Comenzi la telefon: 0729882479 0728879729
TAURUS

Taurus

172.59 lei

Pentru comenzi și informații suplimentare, sunați-ne la
0729882479

Descriere produs

TAURUS  conține extracte din plante, fără putere de fertilizare, care sporesc acțiunea hrănitoare a microelementelor. Acesta poate fi folosit pe toate culturile pentru consolidare datorită acțiunii  hrănitoare.

Tratamentul trebuie să fie uniform pentru a atinge performanțe înalte. Trebuie să se ude suprafața frunzelor, deoarece acţionează prin contact. Este recomandabil să se aplice produsul la apus cu intensitate scăzută de lumină.

Cultură Când Aplicare Doză
TOATE La fiecare 5/7 zile Pe frunze 20ml/hl
Nu se utilizează în amestec cu cupru, acizi tari, produse emulsionabile cu reacție alcalină.

Indicat pentru: TOATE CULTURILE

ATENȚIE :

H315 Cauzează iritația pielii

H317 Poate provoca o reacție alergică cu pielea

H319 Cauzează iritație oculară gravă

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de siguranță:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P264 Spălaţi bine pe mâini după utilizare.

P270 A nu se mânca, bea sau fuma în timpul operațiunilor de manipulare

P332+P313 IN CAZ DE IRITAȚIE CUTANATĂ : consultați medicul

P305+P351+P338 IN CAZ DE CPNTACT CU OCHII: clătiți bine cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, și daca se poate. Continuați clătirea cu apă

P302+P352 IN CAZ DE CPNTACT CU PIELEA: Spălați bine cu apă și săpun

REGULIDE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE: A se păstra într-un loc răcoros, bine ventilat, la temperaturi cuprinse între 5 ° C și 40 ° C.  Produsul este stabil la temperaturi și presiuni normale. Produsul nu este combustibil.

LINEA VIVO

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE

Amestec de microelemente Mangan (Mn), sulfat și Zinc (Zn)  sulfat

Mangan (Mn)solubil în apă………………. 1%

Zinc (Zn)  solubil în apă……………. ……1%

PRODUS PERMIS ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ.

Materii prime: sare de  mangan (sulfat) și sare de zinc (sulfat)

A se utiliza numai în caz de necesitate recunoscută. Nu depășiți dozele corespunzătoare.